ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางดวงพร รอดคุ้มบ้านลำเลียงร.ร.ปากจั่นวิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
2นางสาววิไลวรรณ พยุหกฤษบ้านราชกรูดร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 38 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเ
3นางสาวปริญา ปรีชาบ้านทองหลางร.ร.บ้านปากน้ำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2