ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวลัดสุดา อุ่นทาบ้านนาร.ร.บ้านค้างอ้อย สพป.น่าน เขต 1
2นายชลนที เสือด้วงไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ร.ร.บ้านควนเงิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
3นายวีระยุทธิ์ เพชรชูบ้านสำนักร.ร.วัดสุธรรมาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
4นายคมศิษฐ์ ยืนยงระวิราษฎร์บำรุงถึงแก่กรรม